przedsiębiorca
Kategorie:

JPK – co to jest? Co trzeba o nim wiedzieć?

Od 2016 roku zaczęto wprowadzać JPK, który miał za zadanie uszczelnić polski system podatkowy. Początkowo obejmował jedynie większe firmy, ale z czasem zaczął obowiązywać średnie, małe i mikrofirmy. Na chwilę obecną pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania. Czym jest JPK i czego dotyczy?

Co to jest JPK?

Jest to Jednolity Plik Kontrolny, dzięki któremu operacje podatkowe mają być lepiej kontrolowane przez odpowiednie organy. Sprawi to, że łatwiejsze stanie się sprawdzenie poprawności danych oraz zauważenie wszelkich nieprawidłowości w deklaracjach. Dane te są przeważnie generowane automatycznie przez systemy informatyczne związane z księgowością. Dotyczy to przede wszystkim osób, które prowadzą działalność gospodarczą i odliczają podatek VAT. Należy zauważyć, że przed wprowadzeniem w Polsce JPK zaistniał już w wielu europejskich krajach, dzięki temu wprowadzono bowiem dodatkową ochronę pieniędzy. System podatkowy został bardziej uszczelniony, co przełożyło się na lepsze finanse kraju. Sprawdź też: Systemy ERP Microsoft Dynamics – https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/.

JPK – co to jest i kogo dotyczy?

Jak wspominaliśmy, składanie deklaracji JPK dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Na początku wprowadzania JPK sporządzanie jednolitych plików kontrolnych dotyczyło jedynie przedsiębiorców dużych firm. Na chwilę obecną niemal wszyscy są zobowiązani do przygotowywania pliku. Choć jak zawsze znajdą się wyjątki. Pliku nie składają osoby, które nie są czynnymi podatnikami VAT. Do niedawna też niektórzy przedsiębiorcy prowadzili ewidencję rachunkową jedynie w formie papierowej. Przez to nie byli w stanie przygotowywać pliku JPK. Obecnie jednak każda firma jest zobowiązania do prowadzenie ewidencji elektronicznej.

JPK – co to takiego i jak go przygotować?

Przedsiębiorcy każdego miesiąca muszą przygotowywać i wysyłać dokument JPK VAT (obecnie jest to połączenie deklaracji JPK oraz deklaracji VAT). Plik musi zostać wysłany do 25. dnia następnego miesiąca. Każdy plik powinien zawierać:

  • Nagłówek – pozwala na identyfikację przedsiębiorcy
  • Sekcje merytoryczne – znajdują się tutaj informacje o zdarzeniach gospodarczych w danej firmie
  • Sekcję z sumami kontrolnymi – pozwalają na zweryfikowanie, czy plik zawiera prawdziwe informacje
  • Liczbę porządkową – do każdego zakupu lub sprzedaży
  • Nr identyfikacji podatkowej
  • Nazwy i adresy kontrahentów
  • Nr dowodów sprzedaży i zakupów
  • Daty

 

Jak wygenerować plik JPK?

Generowanie pliku JPK może odbywać się na dwa sposoby. Poprzez specjalne programy do księgowości oraz poprzez aplikację Ministerstwa Finansów. Drugi przypadek dotyczy przede wszystkim tych firm, które nie posiadają własnych systemów księgowych z możliwością tworzenia JPK. Trzeba jednak pamiętać, że taki plik musi być podpisany z wykorzystywaniem podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub poprzez dane identyfikacyjne.

Obecnie wiele programów do księgowości pozwala na wygenerowanie jednolitego pliku kontrolnego. Są one tworzone w formacie XML, który jest wymagany przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo systemy te pozwalają na poprawienie i uzupełnienie pliku JPK w razie potrzeby. Chodzi bowiem o to, że programy tworzą takie pliku, ale nie potrafią na razie sprawdzić, czy plik jest poprawny merytorycznie i czy zgadza się ze stanem faktycznym. Dlatego konieczne jest zawsze sprawdzenie, czy nie przyda się dodatkowa poprawka w danych. Jeśli w wysłanym pliku pojawią się błędy, należy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wezwania do korekty wprowadzić konieczne zmiany i odesłać poprawiony plik.

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony, by kontrola w przypadku czynnych podatników VAT przebiega szybciej i łatwiej. Dzięki niemu prostsze jest znalezienie błędów i wyeliminowanie możliwości dokonania przestępstwa finansowego. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do regularnego wysyłania JPK do 25. dnia kolejnego miesiąca. A w razie wystąpienia błędów w pliku, mają 14 dni na wprowadzenie zmian i odesłania poprawionego pliku do odpowiedniego urzędu skarbowego.