firma
Kategorie:

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest pojęciem, z którym z pewnością spotkała się niejedna osoba. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, co się pod nim kryje. Warto wiedzieć, że upadłość konsumencka to procedura sądowa dedykowana osobom, które nie są już w stanie spłacać zobowiązań. Nie oznacza to jednak, że na takie rozwiązanie może sobie pozwolić każdy. Polskie prawo jasno reguluje, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej w Krakowie lub jakimkolwiek innym mieście, warto więc bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Upadłość konsumencka, Kraków — co to za procedura?

Upadłość konsumencka stanowi tak naprawdę postępowanie na drodze sądowej. Bardzo ważne jest, że z takiego rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeżeli więc zadłużony należy do grona przedsiębiorców, nie ma możliwości zdecydowania się na ten krok. Upadłość została zarezerwowana wyłącznie dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań w postaci rat pożyczek czy kredytów od co najmniej 3 miesięcy.

Głównym celem postępowania upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie wierzyciela. Może zostać dokonane na dwa sposoby. Pierwszy stanowi zaspokojenie wierzycieli, na przykład z majątku dłużnika. Drugi polega natomiast na częściowym bądź całkowitym umorzeniu wszelkich długów.

Co ważne, od 2020 roku sądy nie odrzucają wniosków o ogłoszenie upadłości, złożonych przez osoby, które doprowadziły do niewypłacalności w umyślny sposób bądź na skutek rażącego niedbalstwa. Z takiego rozwiązania mogą więc korzystać również ludzie niefrasobliwie korzystający z kredytów oraz pożyczek.

Upadłość konsumencka, Kraków — kto może skorzystać?

Kiedy już wiadomo, czym jest upadłość konsumencka, warto zastanowić się, kto ma możliwość skorzystania z takiego rozwiązania. Może to zrobić osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie pozostaje w spółce.

Co więcej, możliwość złożenia wniosku do sądu mają zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel. W trakcie postępowania konieczne jest uzasadnienie, że wypłata, którą otrzymuje zadłużona osoba, nie pozwala mu na spłatę zaległych zobowiązań finansowych.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Kraków

Upadłość konsumencka (Kraków) nie jest z pewnością rozwiązaniem, z którego może skorzystać każdy. Samo posiadanie długów nie zawsze wystarczy, aby zgłosić sprawę do sądu. Instytucja ta może odrzucić wniosek w niektórych, określonych przez prawo przypadkach. Wniosku o upadłość konsumencką nie może złożyć osoba, która jest akcjonariuszem lub komandytariuszem, a jednocześnie odpowiada za długi spółki.

Sąd oddali wniosek także w sytuacji, gdy dłużnik nie jest niewypłacalny, czyli na przykład wtedy, kiedy zaległości dotyczą krótszego okresu niż trzy miesiące. Możliwości wnioskowania o ogłoszenie upadłości nie ma również osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat już skorzystała z tej opcji, a część lub całość zadłużenia została umorzona.

Ponadto w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik działał na szkodę wierzycieli, na przykład oddał nieruchomość bliskiej osobie, aby nie została zajęta przez komornika, również nie będzie mógł złożyć wniosku o upadłość konsumencką.